มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้ข้าราชการตำรวจ 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 27 มี.ค.63 เวลา 10.00 น.
 

พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.บรรจง อมฤทธิ์
พ.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่
พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อยู่เพนียด
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.กาญจนบุรี

มอบหน้ากากอนามัยกันเชื้อโรค และแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์การทำงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.กาญจนบุรี ไว้ใช้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ณ บริเวณหน้าเสาธง ภ.จว.กาญจนบุรี

 

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: