จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 26 ก.พ.63 เวลา 15.00 น.

พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อยู่เพนียด
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.ภัทรชัย กอสนาน
ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
รอง ผกก.ฝอ.ฯ/สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
ร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารที่ทำการ ภ.จว.กาญจนบุรี
 

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: