เปิดการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 08.00 น.

พล.ต.ต.วรณัน  สุขเจริญ
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

ได้เป็นประธานเปิดการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อได้นำการฝึกนี้ ไปทำการฝึกต่อให้กับหน่วยงานตนเองต่อไป

โดยมี
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์  เย็นจิตต์

พ.ต.อ.พงษกร  อุปพงษ์

พ.ต.อไพฑูรย์  อยู่พะเนียด

รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.ภัทรชัย กอสนาน

ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี

รอง ผกก.ฯ,สว.สภ ,และข้าราชการตำรวจในสังกัด

ชุด ครูฝึก Local cat 

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตรวจทรงผม เครื่องแต่งกาย ชี้แจงข้อราชการ  พร้อมฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน

 

ณ  ภ.จว.กาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: