ประชุม กต.ตร.ภ.จว.กาญจนบุรี 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. 

พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี 
(ประธานการประชุม)

นายนพดล กิตติวชิระ
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์
พ.ต.อ.บรรจง อมฤทธิ์
พ.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.ภัทรชัย กอสนาน
ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
รอง ผกก.ฝอ.ฯ/ สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี/จนท.ตำรวจผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมด้วย
-รองนายก อบจ.กาญจนบุรี
-พม.จว.กาญจนบุรี
-ทท.1 กก.1 บก.ทท.3
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
-ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.กาญจนบุรี

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดกาญจนบุรี 
ณ ห้องประชุม ภ.จว.กาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: