ต้อนรับข้าราชการตำรวจร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 20 ม.ค.63 เวลา 12.00 น.

พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.กาญจนบุรี

ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.กาญจนบุรี ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ซักซ้อมฯ และร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้กล่าวคำชื่นชมและขอบคุณ พร้อมได้จัดอาหารเลี้ยงให้แก่กำลังพลชุดปฏิบัติ

ณ  ภ.จว.กาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: