“ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”  

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 4 ธ.ค.62 เวลา 15.00 น.

พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

ร่วมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.ฯ / กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” 
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการ ภ.จว.กาญจนบุรี โดยรอบ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ วันดินโลก-วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: