พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร.ตรวจการปฏิบัติงาน 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

 วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร. พร้อมคณะตรวจราชการ กต.7 จต. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบายของ ตร. นโยบายของ จตร. และตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ 
ได้กำชับและขอความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ 
- นโยบายของ ตร. การแต่งกาย ชุด สนว.01 ทรงผมตามระเบียบ การแต่งเครื่องแบบในขณะปฏิบัติหน้าที่ การดูแลรักษาความสะอาดของสถานี 
- นโยบาย ผบ.ตร. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การยกระดับการบริการประชาชนของ สภ. การเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ถวายความปลอดภัย Local Cat 
ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ ตร. วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. คำปฏิญานตน และอุดมคติตำรวจ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา สมกับเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: