พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ข้าราชการตำรวจ 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

ตำรวจภูธรภาค ๗ ทุกนายต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๗  ทุกนาย ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่พระราชพิธีสำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ
                      เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๒๐ น. พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช  รอง ผบช.ภ.๗ เป็นประธานในงานพระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๒๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. โดยมี รอง ผบช.ภ.๗ และ ผบก.ในสังกัด ภ.๗  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน ๑,๕๔๕ นาย  โดยอาหารที่ทรงพระราชทานเลี้ยง ๘ รายการ ได้แก่  ๑ หูฉลามน้ำแดง ๒.กุ้งอบวุ้นเส้น, ๓.ข้าวผัดปู, ๔. ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว, ๕.กระเพาะปลา, ๖. ออเดิร์ฟทะเล,  ๗. เป็ดยัดไส้,  ๘. ขนมหวานรวมมิตร, ๙. ข้าวเกรียบ ถั่วทอด ๑๐.  ยำหมูยอเครื่องทะเล   
                        ในงานมีการบรรเลงดนตรีโดยวง Mahidol Jazz Band ซึ่งควบคุมวงโดย นางสาวภาพพิมพ์  เชื้อทหาร  ลำดับขั้นตอนในงานพระราชทานเลี้ยงดังนี้     
                      -เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. บรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๙
                      -เวลา ๑๗.๓๐  น. พล.ต.ต.กฤษณะ  ทรัพย์เดช รอง ผบช.ภ.๗ ประธานเดินทางมาถึง
                      -เวลา ๑๘.๐๐ น.บรรเลงและขับร้องเพลงชาติไทย  
                      จากนั้นได้ประกอบพิธี -ณ แท่นครื่องสักการะ ประธานถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทง ดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ  กล่าวสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอ่านประกาศพระราชกระแสทรงขอบใจ 

-วง Mahidol Jazz Band ขับร้อง และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี(ข้ารชการตำรวจทุกนายร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน)

-วง Mahidol Jazz Band ขับร้อง และบรรเลงเพลงและสดุดีจอมราชา (ข้าราชการตำรวจทุกนายร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกัน)

 -จากนั้นผู้บังคับบัญชาเข้าประจำที่    
พิธีกร เชิญชวนชมวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในพระราชพิธีฯและเชิญรับประทานอาหารพระราชทาน                                      
                       - เวลา ๒๐.๐๐ น. วง Mahidol Jazz Band บรรเลงและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปิดงาน

ข่าวโดย ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๗

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: